Welcome to Ani Product

In the business-planning stage fear is the worst enemy while the best ally is the measured risk. The path of starting a business is actuality what inspires and shapes us, helping us understand that success does not come easy: we must prove worthy of it.

«ANI PRODUCT» company was founded in 2003 by the Mkrtchyan family. Before 2009 it has had small volumes of production, but despite the global financial crisis, the company set a new business-goal to have a new say in the local market and create products of new quality.

To implement this grand idea, a new factory building complying with all the international standard guidelines was constructed. The most contemporary equipment and production lines were acquired.

In order to provide good production the best specialists were mobilized. The management of «ANI PRODUCT» invested all its efforts in finding the field’s prime experts in Armenia, created the best working conditions for workers, not only from the professional point of view: the company also opened a free cafeteria, provided a break zone, and such a work environment where employees can operate with full dedication. This is the reason why the company’s core employees work for the factory up to the present.

Despite the financial crisis, the dream became reality in no time: Shortly «ANI PRODUCT» not only established itself well in the market, but also registered noticeable growth in annual production, not stopping at what it had achieved, the company still continues investments and enlargement. Within a year, in 2010, the name of «ANI PRODUCT» received wide recognition and several awards, and what is the most significant – the unbiased appraisal of consumers.

«ANI PRODUCT» has ISO 22000:2005 and Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) certificates.

about-us
about us nerqevi avelacvox nkar

Partners

Յուրաքանչյուր մթերք միշտ թարմ է լինում, համեղ և ախորժելի: Փոքրիկներս էլ են մեծ հաճույքով օգտագործում Անի կաթնամթերքը: Անչափ շնորհակալ եմ պրոֆեսիոնալիզմի համար:

Օլգա ՊարախինաCo-Founder at Artezianica
Օլգա Պարախինա

Ani Product-ը այն եզակի կազմակերպություններից է, որը կարողանում է միաժամանակ արտադրել տարբեր տեսակի մթերքներ, սակայն բոլորն էլ միշտ թարմ են, համեղ ու առողջարար:

Տիգրան ՊարսեղյանExecutive Director at Epic Webs
Տիգրան Պարսեղյան